Home»Elementy oferty»Zwalczanie kuny domowej

OFERUJEMY PAŃSTWU KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE DDD

Usuwanie kuny domowej

Oferujemy skuteczny i humanitarny odłów kuny domowej pozwalający na powrót zwierzęcia do jego naturalnego środowiska.

Kuna domowa jest niewątpliwie najbardziej uporczywym drapieżnikiem nawiedzającym domy i mieszkania. Powoduje wiele szkód, usadawiając się na poddaszach, polując na drób oraz inne ptactwo hodowlane. Kuny domowe mają bardzo aktywny nocny tryb życia, dlatego, często hałasując, naprzykrzają się ludziom. Usuwanie kuny domowej ma duże znaczenie dla gospodarstwa. Nie tylko pozwala uniknąć strat materialnych i zniszczeń, ale też poprawia komfort domowników, którzy nie są narażeni na nocne hałasy. Przepisy jednak nie pozwalają na stosowanie dowolnych metod odławiania tych zwierząt. Dlatego niedopuszczalne są środki chemiczne czy zatruwanie jedzenia, które stosuje się w przypadku deratyzacji gryzoni.

Kuna domowa staje się poważnym problemem, gdyż populacja tego zwierzęcia systematycznie wzrasta. W efekcie notuje się też znacznie większą aktywność osobników, które zadomawiają się nie tylko na poddaszach domów, ale też w stodołach, kurnikach czy innych budynkach gospodarskich. Rozszerzaniu terytorium kuny sprzyjają jej cechy anatomiczne, takie jak smukła budowa ciała czy ostre pazury. Dzięki nim zwierzęta doskonale radzą sobie ze wspinaniem po pionowych ścianach czy wędrówką po belkach stropowych i kalenicach. Jednocześnie ochrona kuny narzuca konieczność stosowania humanitarnych metod jej zwalczania. Te zasady obejmują również wywóz zwierząt – należy transportować je w odpowiednich warunkach i chronić przed stresem.

Zwalczanie, odławianie i wyłapywanie kuny domowej

Kuna siedząca na pniu drzewa

Usuwanie kuny domowej nie jest możliwe z zastosowaniem typowych metod eliminowania szkodników. Ograniczeniem jest ochrona przyrodnicza tych zwierząt, co wyklucza możliwość ich zabijania środkami chemicznymi lub stosowania innych niehumanitarnych sposobów. Jedyną dopuszczalna metodą jest odławianie, po którym zwierzę jest przewożone do naturalnego środowiska i wypuszczane.

Do odławiania kun stosujemy pułapki żywołowne, które umieszczamy na trasach wędrówki zwierząt. O miejscach ich żerowania i gnieżdżenia się zazwyczaj świadczą odchody. Pułapki mają bardzo przemyślaną budowę z systemem zapadek, gwarantując dobre efekty w odławianiu kun. Można je ustawiać bezpośrednio na ziemi, w pobliżu ścian lub też na kalenicy czy innych elementach więźby dachowej.

Z kuną domową można też walczyć przez jej odstraszanie. Niestety jednak nie jest to metoda w 100% skuteczna, a zwierzęta po pewnym czasie przyzwyczajają się i wracają. Dlatego trwałe pozbycie się szkodnika wymaga jego fizycznego wyłapania i wywiezienia. Odstraszacze można jednak stosować profilaktycznie, lub też w miejscach takich jak samochody – ciepło silników często przyciąga zwierzęta. Natomiast skuteczne usuwanie kun domowych, które już na dobre zagościły w gospodarstwie jest możliwe tylko przez ich odławianie za pomocą pułapek żywołownych. Efektywność tej metody jest tym większa, że zazwyczaj po złapaniu i wywiezieniu jednego osobnika pozostałe same wynoszą się z posesji.

Kuna wskakująca na pień drzewa

Pułapki niekiedy są też odwiedzane przez inne zwierzęta, takie jak jeże czy koty domowe, dlatego warto dobrze przemyśleć miejsce ich ulokowania.