Home»Blog»Jak wygląda przeprowadzanie monitoringu DDD w zakładach pracy?

Jak wygląda przeprowadzanie monitoringu DDD w zakładach pracy?

Gryzonie, owady oraz wszelkiego rodzaju mikroorganizmy chorobotwórcze są intruzami niepożądanymi w każdym obiekcie wykorzystywanym przez ludzi. Ich obecność będzie jednak miała szczególnie poważne konsekwencje w przypadku budynków używanych do przetwarzania, produkcji oraz magazynowania żywności, farmaceutyków i wyrobów kosmetycznych z uwagi na wiążące się z tym zagrożenie przenoszenia różnych chorób, pasożytów, a także zanieczyszczeń. W większości obiektów tego rodzaju trzeba więc wprowadzić skuteczny monitoring DDD, pozwalający na zapobieganie negatywnym skutkom inwazji takich nieproszonych gości.

Czym jest monitoring DDD?

Monitoring DDD to działania mające na celu weryfikację ryzyk wynikających z ewentualnej inwazji szkodników. W ich ramach stosuje się różne rozwiązania techniczne pozwalające na szybką ocenę, czy niezbędne jest podjęcie działań związanych z dezynfekcją, dezynsekcją albo deratyzacją. W zależności od okoliczności konieczne czynności mogą obejmować np. wybór miejsc zagrożonych pojawieniem się gryzoni, rozstawienie pułapek oraz ich regularną kontrolę, a w razie odkrycia wzrostu ryzyka pojawienia się niebezpieczeństwa rozpoczęcia procedur potrzebnych do szybkiego zapanowania nad sytuacją.

Gdzie jest potrzebny monitoring DDD?

Monitoring zagrożeń związanych z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych, owadów, a zwłaszcza prusaków, mrówek, pluskiew lub gryzoni – przede wszystkim myszy i szczurów – może się okazać konieczny w wielu obiektach, w których kluczowe jest utrzymanie wysokiego standardu czystości i higieny. W grę wchodzą tu wszystkie miejsca, gdzie przygotowywana albo przechowywana jest żywność, ale także placówki ochrony zdrowia, żłobki, przedszkola i szkoły, a także hotele oraz pensjonaty. Najwyższe wymogi łączą się jednak z zakładami, które są zobligowane do przestrzegania obowiązków nakładanych przez system HACCP, tzn. Analizy Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli. W ramach wdrażanej Dobrej Praktyki Higienicznej niezbędne będzie wówczas przygotowanie i realizowanie procedury zwalczania szkodników oraz dezynfekcji.