Home»Blog»Jak dokładnie dezynfekcja pomieszczeń zapobiega przenoszeniu się chorób?

Jak dokładnie dezynfekcja pomieszczeń zapobiega przenoszeniu się chorób?

Różne czynniki biologiczne mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W pomieszczeniach, gdzie mogą się one gromadzić, niezbędne jest okresowe przeprowadzanie dokładnej dezynfekcji. W Gdańsku usługi tego rodzaju w domach, firmach oraz innych przestrzeniach zamkniętych wykonuje VERMINEX. Przekonajmy się, dlaczego skorzystanie z takiej oferty jest potrzebne i zobaczmy, jakie metody są używane najczęściej.

Dlaczego dezynfekcja jest potrzebna?

Jednym z czynników, który w największym stopniu przyczynia się do rozprzestrzeniania się chorób, są zakażenia powodowane przez różne drobnoustroje. W grę wchodzą tu zarówno bakterie, jak i wirusy, a także zarodniki grzybów czy formy przetrwalnikowe pasożytów. Mogą się one przenosić drogą kropelkową, a więc utrzymywać przez pewien czas w powietrzu, ale także osadzać się na powierzchniach i przedmiotach, gdzie zachowują gotowość do zakażenia przez długi czas.

Na czym polega dezynfekcja i jakie są jej rodzaje?

Dezynfekcja oznacza takie zredukowanie ilości drobnoustrojów chorobotwórczych, że przestają one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Dzięki niej można skutecznie pozbyć się potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów z większych lub mniejszych powierzchni. Popularnymi metodami przeprowadzania dezynfekcji jest zastosowanie środków chemicznych lub podwyższonej temperatury. W pierwszych przypadku stosuje się substancje o różnym charakterze – mogą to być preparaty mające w składzie mocno stężony alkohol, ale także bezalkoholowe. Używane są też m.in. środki biobójcze zawierające aktywne związki chloru, jak również np. biocydy, silne kwasy i zasady. Skład wybieranych chemikaliów jest dopasowany do rodzaju i skali zagrożeń oraz charakterystyki pomieszczeń. Jeżeli w grę wchodzi dezynfekcja termiczna, to głównym czynnikiem odkażającym jest wysoka temperatura, która powoduje zatrzymanie funkcji życiowych drobnoustrojów i ich zniszczenie. W zależności od sytuacji można wykorzystywać różne poziomy temperatur od powyżej 60°C do około 80°C, działające przez różny czas, zwykle od kilku do kilkunastu minut.